Waar moet ek heen trek waar moet ek bly?

Posted on | 2012-05-08

Back To Home
 
Waar is my huis

As jy nou Afrikaans is, waar moet jy jouself vestig in Suid Afrika? Net 'n vinnige loer deur hierdie lysie van al die munsipale en munisipale areas in Suid Afrika en die ou vragie antwoord sommer homself... (as jy onseker is word dit in meer besonderhede onder beantwoord sommer vir jou)

Buffalo City Metropolitan Municipality
Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
Cacadu District Municipality
Camdeboo Local Municipality
Blue Crane Route Local Municipality
Ikwezi Local Municipality
Makana Local Municipality
Ndlambe Local Municipality
Sundays River Valley Local Municipality
Baviaans Local Municipality
Kouga Local Municipality
Kou-Kamma Local Municipality
Amathole District Municipality
Mbhashe Local Municipality
Mnquma Local Municipality
Great Kei Local Municipality
Amahlathi Local Municipality
Ngqushwa Local Municipality
Nkonkobe Local Municipality
Nxuba Local Municipality
Chris Hani District Municipality
Inxuba Yethemba Local Municipality
Tsolwana Local Municipality
Inkwanca Local Municipality
Lukhanji Local Municipality
Intsika Yethu Local Municipality
Emalahleni Local Municipality
Engcobo Local Municipality
Sakhisizwe Local Municipality
Joe Gqabi District Municipality
Elundini Local Municipality
Senqu Local Municipality
Maletswai Local Municipality
Gariep Local Municipality
OR Tambo District Municipality
Ngquza Hill Local Municipality
Port St Johns Local Municipality
Nyandeni Local Municipality
Mhlontlo Local Municipality
King Sabata Dalindyebo Local Municipality
Alfred Nzo District Municipality
Matatiele Local Municipality
Umzimvubu Local Municipality
Mbizana Local Municipality
Ntabankulu Local Municipality
Mangaung Metropolitan Municipality
Xhariep District Municipality
Letsemeng Local Municipality
Kopanong Local Municipality
Mohokare Local Municipality
Naledi Local Municipality
Lejweleputswa District Municipality
Masilonyana Local Municipality
Tokologo Local Municipality
Tswelopele Local Municipality
Matjhabeng Local Municipality
Nala Local Municipality
Thabo Mofutsanyana District Municipality
Setsoto Local Municipality
Dihlabeng Local Municipality
Nketoana Local Municipality
Maluti-a-Phofung Local Municipality
Phumelela Local Municipality
Mantsopa Local Municipality
Fezile Dabi District Municipality
Moqhaka Local Municipality
Ngwathe Local Municipality
Metsimaholo Local Municipality
Mafube Local Municipality
Ekurhuleni Metropolitan Municipality
City of Johannesburg Metropolitan Municipality
City of Tshwane Metropolitan Municipality
Sedibeng District Municipality
Emfuleni Local Municipality
Midvaal Local Municipality
Lesedi Local Municipality
West Rand District Municipality
Mogale City Local Municipality
Randfontein Local Municipality
Westonaria Local Municipality
Merafong City Local Municipality
eThekwini Metropolitan Municipality
Ugu District Municipality
Vulamehlo Local Municipality
Umdoni Local Municipality
Umzumbe Local Municipality
uMuziwabantu Local Municipality
Ezingoleni Local Municipality
Hibiscus Coast Local Municipality
uMgungundlovu District Municipality
uMshwathi Local Municipality
uMngeni Local Municipality
Mpofana Local Municipality
Impendle Local Municipality
Msunduzi Local Municipality
Mkhambathini Local Municipality
Richmond Local Municipality
uThukela District Municipality
Emnambithi/Ladysmith Local Municipality
Indaka Local Municipality
Umtshezi Local Municipality
Okhahlamba Local Municipality
Imbabazane Local Municipality
uMzinyathi District Municipality
Endumeni Local Municipality
Nquthu Local Municipality
Msinga Local Municipality
Umvoti Local Municipality
Amajuba District Municipality
Newcastle Local Municipality
eMadlangeni Local Municipality
Dannhauser Local Municipality
Zululand District Municipality
eDumbe Local Municipality
uPhongolo Local Municipality
Abaqulusi Local Municipality
Nongoma Local Municipality
Ulundi Local Municipality
uMkhanyakude District Municipality
uMhlabuyalingana Local Municipality
Jozini Local Municipality
The Big Five False Bay Local Municipality
Hlabisa Local Municipality
Mtubatuba Local Municipality
uThungulu District Municipality
Mbonambi Local Municipality
uMhlathuze Local Municipality
Ntambanana Local Municipality
uMlalazi Local Municipality
Mthonjaneni Local Municipality
Nkandla Local Municipality
iLembe District Municipality
Mandeni Local Municipality
KwaDukuza Local Municipality
Ndwedwe Local Municipality
Maphumulo Local Municipality
Sisonke District Municipality
Ingwe Local Municipality
KwaSani Local Municipality
Greater Kokstad Local Municipality
Ubuhlebezwe Local Municipality
Umzimkhulu Local Municipality
Mopani District Municipality
Greater Giyani Local Municipality
Greater Letaba Local Municipality
Greater Tzaneen Local Municipality
Ba-Phalaborwa Local Municipality
Maruleng Local Municipality
Vhembe District Municipality
Musina Local Municipality
Mutale Local Municipality
Thulamela Local Municipality
Makhado Local Municipality
Capricorn District Municipality
Blouberg Local Municipality
Aganang Local Municipality
Molemole Local Municipality
Polokwane Local Municipality
Lepelle-Nkumpi Local Municipality
Waterberg District Municipality
Thabazimbi Local Municipality
Lephalale Local Municipality
Mookgophong Local Municipality
Modimolle Local Municipality
Bela-Bela Local Municipality
Mogalakwena Local Municipality
Sekhukhune District Municipality
Ephraim Mogale Local Municipality
Elias Motsoaledi Local Municipality
Makhuduthamaga Local Municipality
Fetakgomo Local Municipality
Greater Tubatse Local Municipality
Gert Sibande District Municipality
Albert Luthuli Local Municipality
Msukaligwa Local Municipality
Mkhondo Local Municipality
Pixley Ka Seme Local Municipality
Lekwa Local Municipality
Dipaleseng Local Municipality
Govan Mbeki Local Municipality
Nkangala District Municipality
Victor Khanye Local Municipality
Emalahleni Local Municipality
Steve Tshwete Local Municipality
Emakhazeni Local Municipality
Thembisile Hani Local Municipality
Dr JS Moroka Local Municipality
Ehlanzeni District Municipality
Thaba Chweu Local Municipality
Mbombela Local Municipality
Umjindi Local Municipality
Nkomazi Local Municipality
Bushbuckridge Local Municipality
Bojanala Platinum District Municipality
Moretele Local Municipality
Madibeng Local Municipality
Rustenburg Local Municipality
Kgetlengrivier Local Municipality
Moses Kotane Local Municipality
Ngaka Modiri Molema District Municipality
Ratlou Local Municipality
Tswaing Local Municipality
Mafikeng Local Municipality
Ditsobotla Local Municipality
Ramotshere Moiloa Local Municipality
Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality
Naledi Local Municipality
Mamusa Local Municipality
Greater Taung Local Municipality
Lekwa-Teemane Local Municipality
Kagisano-Molopo Local Municipality
Dr Kenneth Kaunda District Municipality
Ventersdorp Local Municipality
Tlokwe Local Municipality
City of Matlosana Local Municipality
Maquassi Hills Local Municipality
Namakwa District Municipality
Richtersveld Local Municipality
Nama Khoi Local Municipality
Kamiesberg Local Municipality
Hantam Local Municipality
Karoo Hoogland Local Municipality
Khi-Ma Local Municipality
Pixley ka Seme District Municipality
Ubuntu Local Municipality
Umsobomvu Local Municipality
Emthanjeni Local Municipality
Kareeberg Local Municipality
Renosterberg Local Municipality
Thembelihle Local Municipality
Siyathemba Local Municipality
Siyancuma Local Municipality
Siyanda District Municipality
Mier Local Municipality
Kai Garib Local Municipality
Khara Hais Local Municipality
Kheis Local Municipality
Tsantsabane Local Municipality
Kgatelopele Local Municipality
Frances Baard District Municipality
Sol Plaatje Local Municipality
Dikgatlong Local Municipality
Magareng Local Municipality
Phokwane Local Municipality
John Taolo Gaetsewe District Municipality
Joe Morolong Local Municipality
Ga-Segonyana Local Municipality
Gamagara Local Municipality
City of Cape Town Metropolitan Municipality
West Coast District Municipality
Matzikama Local Municipality
Cederberg Local Municipality
Bergrivier Local Municipality
Saldanha Bay Local Municipality
Swartland Local Municipality
Cape Winelands District Municipality
Witzenberg Local Municipality
Drakenstein Local Municipality
Stellenbosch Local Municipality
Breede Valley Local Municipality
Langeberg Local Municipality
Overberg District Municipality
Theewaterskloof Local Municipality
Overstrand Local Municipality
Cape Agulhas Local Municipality
Swellendam Local Municipality
Eden District Municipality
Kannaland Local Municipality
Hessequa Local Municipality
Mossel Bay Local Municipality
George Local Municipality
Oudtshoorn Local Municipality
Bitou Local Municipality
Knysna Local Municipality
Central Karoo District Municipality
Laingsburg Local Municipality
Prince Albert Local Municipality
Beaufort West Local Municipality

Die Suid Kaap is gelee tussen die Oos Kaap en die Wes Kaap, George en Mosselbaai het die beste en mees progressiewe munisipaliteite in die wereld (nie net in SA nie).

Alles werk, hou aan werk en is bekostigbaar omdat pennies omgedraai word en elke pennie goed bestee word.

Sake sentrums groei, nuwe fabrieke gaan DAAGLIKS op daar is werksgeleenthede, uitbreiding, vernuwing en vrek baie dinge aan die gang die heeltyd. Veral boere is besig om af te trek, na die Suid Kaap toe en met ons kultuur van betroubaarheid, werksetiek en innovasie gaan die plek nog verder verander.Written by:Andre Coetzee on 2012-05-08
Add your comments to this story


Views: 1364     Submitted by:General Re-Tweet This
 Waar moet ek heen trek waar moet ek bly? - is ranked 10 out of 10. Based on 1 user reviews.

Please add your vote: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Previous Story: Stoepkakkertjie    

Next Story: Brett Murray, Zuma en die spear


Latest Stories on the front page of www.kak.co.za


Besig met kak:-  Kak kos is voedsame kos...
Besig met kak:-  Waar is die kak?...
Besig met kak:-  Amper bobbejane wat praat...
Besig met kak:-  Kak opinies...
Besig met kak:-  Ninjas ruk op na Tokyo...


Click here to read more stories on the front page
  Log into your account:
   
   
   
Forgot Password?
Create New Account

Enquiries

 Your Name
 
 Your Email
 
 Your Message
 

Join

 
 Your Name
 
 Your Email
 


.


.